Ing.Zdeněk Pistora, CSc.

O mně      Narozen: 7.dubna 1959 v Praze

Telefon: +420 774 519 233

Fax: +420 227 203 794

E-mail: zdpi@zdenekpistora.cz

SKYPE: ZdenekPistora

1. Přehled vzdělání

1983: úspěšné ukončení studia ČVUT - FEL, katedra Výroby a rozvodu el.energie

1984-1987: vědecký aspirant na ČVUT - FEL, katedra Výroby a rozvodu                                   el.energie

1990: úspěšná obhajoba disertační práce, udělen titul Kandidát věd

1994 - 1997: kurs MBA při ČVUT ve spolupráci s Sheffield Business School

1995: udělen Certificate in management - Sheffield Business School

1996: udělena Diploma in management - Sheffield Business School

2. Přehled odborné praxe

1987 - 1991: ČEZ - GŘ, oddělení distribučních sítí

1991: praxe u American Electric Power, Columbus, Ohio, USA

1992 - 1993: ČEZ, a.s. - vedoucí oddělení rozvoje přenosové soustavy

1993 - 1996: ČEZ, a.s. - člen představenstva, pověřen výkonným řízením oblastí                                      přenosová soustava, dispečerské řízení, telekomunikace,  i                                    nformatika.                       

Od 1996: ředitel ČKD - Elektrotechnika, a.s,

Od 1998 GŘ a předseda představenstva KABLO Kladno, a.s.

Od 2002 ředitel EGE Inženýring, sro.

Od 2004- První Elektro, a.s a PE Holding, sro. – manažer projektů

Od 2009 – Prime Trade, s.r.o. - jednatel

3. Výběr z projektů, na nichž jsem se účastnil nebo které jsem řídil

Rozvoj přenosové soustavy ČR - studie pro Světovou banku, 1992

Propojení české elektrizační soustavy se západoevropskou soustavou UCPTE -              1992-1995, řízení projektu na úrovni ČR a CENTREL, projekt              úspěšně  ukončen 18.10.1995

Reforma Centrální dispečerské organizace (CDO) - předseda skupiny expertů

Začlenění KABLO Kladno do mezinárodní skupiny NKT Cables 

Re-certifikace První  Elektro, a.s. podle ISO 9001:2000

Výstavba transformační stanice 10/0,4 kV letiště Batumi, Gruzie

Developing projektu fotovoltaické elektrárny 5 MWp na Ukrajině

Kontakt:

4. Odborné aktivity

· 1990 - 1996: zástupce ČEZ, a.s  ve studijním výboru UNIPEDE - 40.SYST - Velké soustavy a mezinárodní propojení. Kromě toho jsem do roku 1993 pracoval ve skupině expertů UNIPEDE pro přípravu plánů proti velkým systémovým poruchám.

· 1992 - 1996: člen řídícího výboru CENTREL (CZ, PL, HU, SK)

· 1994 - 1996: představitel České republiky v Radě CDO (Centrální dispečerské organizace států býv. RVHP).

· člen divizního managementu v NKT Cables – divize Wholesale/Industry

· interní audity v První Elektro, a.s. na SŘJ podle ISO 9001:2000

 

 

5. Ostatní znalosti a profesní zkušenosti

· jazyky:

· angličtina (plynně - státní zkouška)

· ruština (plynně - státní zkouška)

· němčina - plynně

· užití osobních počítačů;

· řidičské oprávnění

· systém řízení jakosti podle ISO 9001 (kvalifikace interního auditora a Zmocněnce vedení)

· řízení projektů v tuzemsku i zahraničí (býv.SSSR)